Giá vé máy bay đặc biệt các chặng nội địa Việt Nam

Giá vé máy bay đặc biệt các chặng nội địa Việt Nam 

Giữa

Giá 

một chiều

Xuất vé

Ngày bay

Loại giá vé

 

Phú Quốc

Rạch Giá

199.000

VNĐ

10/05/13-30/06/13

10/05/13-30/06/13

Siêu tiết kiệm

TP. Hồ Chí Minh

Buôn Ma Thuột

199.000

VNĐ

10/05/13-30/06/13

10/05/13-30/06/13

Siêu tiết kiệm

Hà Nội

Chu Lai

333.000

VNĐ

10/05/13-24/05/13

10/05/13-30/06/13

Siêu tiết kiệm

Hà Nội

Tuy Hòa

333.000

VNĐ

10/05/13-24/05/13

10/05/13-30/06/13

Siêu tiết kiệm

 

Hà Nội

Quy Nhơn

333.000

VNĐ

10/05/13-24/05/13

10/05/13-30/06/13

Siêu tiết kiệm

 

Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.

Giá khứ hồi bằng hai lần giá một chiều.

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Để tham khảo điều kiện giá, quý khách vui lòng nhấn vào đây.

  

 
 

Khuyến mại Việt Nam - Moscow 

Từ

Đến

  Giá khứ hồi

Xuất vé

Ngày bay

Loại giá vé

 

Tp.Hồ Chí Minh

Moscow

450

USD

03/05/13-30/06/13

01/06/13-30/06/13

01/09/13-25/10/13

Siêu tiết kiệm

 

Nha Trang

Moscow

400

USD

03/05/13-30/06/13

20/05/13-30/07/13

01/10/13-25/10/13

Siêu tiết kiệm

 

Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.

Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.

   

 
 

Khuyến mại Đà Nẵng - Seoul 

Từ

Đến

Giá 

khứ hồi

Xuất vé

Ngày bay

Loại giá vé

 

Đà Nẵng

Seoul

270

USD

10/05/13-31/12/13

01/07/13-31/12/13

Tiết kiệm

Mua vé! 

               

Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.

Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.

  Lên đầu trang 

 
 

Khuyến mại Hà Nội - Sydney/Melbourn 

Từ

Đến

Giá 

khứ hồi

Xuất vé

Ngày bay

Loại giá vé

 

Hà Nội

Sydney

500

USD

01/05/13-20/06/13

01/05/13-20/06/13

Tiết kiệm

Mua vé! 

Hà Nội

Melbourne

500

USD

01/05/13-20/06/13

01/05/13-20/06/13

Tiết kiệm

Mua vé! 

Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.

Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.

  Lên đầu trang 

 
 

Khuyến mại TP.Hồ Chí Minh - Quảng Châu/Thượng Hải 

Từ

Đến

Giá 

khứ hồi

Xuất vé

Ngày bay

Loại giá vé

 

TP.Hồ Chí Minh

Quảng Châu

220

USD

10/04/13-30/06/13

10/04/13-30/06/13

Tiết kiệm

Mua vé! 

TP.Hồ Chí Minh

Thượng Hải

300

USD

10/04/13-30/06/13

10/04/13-30/06/13

Tiết kiệm

Mua vé! 

Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.

Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.

  Lên đầu trang 

 
 

Khuyến mại TP.Hồ Chí Minh - Taipei/Kaohsiung 

Từ

Đến

Giá 

khứ hồi

Xuất vé

Ngày bay

Loại giá vé

 

TP.Hồ Chí Minh

Taipei

260

USD

05/04/13-30/06/13

05/04/13-30/06/13

Siêu tiết kiệm

Mua vé! 

TP.Hồ Chí Minh

Kaohsiung

350

USD

05/04/13-30/06/13

05/04/13-30/06/13

Tiết kiệm

Mua vé! 

Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.

Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.

  Lên đầu trang 

 
 

Khuyến mại Việt Nam - Hong Kong 

Từ

Đến

Giá 

khứ hồi

Xuất vé

Ngày bay

Loại giá vé

 

Hà Nội

Hong Kong

199

USD

12/04/13-31/05/13

12/04/13-31/05/13

Tiết kiệm

Mua vé! 

TP.Hồ Chí Minh

Hong Kong

60

USD

22/04/13-30/09/13

05/05/13-30/09/13

Tiết kiệm

Mua vé! 

Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.

Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.

  Lên đầu trang 

 
 

Giá đặc biệt từ TP.Hồ Chí Minh đi Yangon 

Từ

Đến

  Giá khứ hồi

Xuất vé

Ngày bay

Loại giá vé

 

Tp.Hồ Chí Minh

Yangon

220

USD

21/02/13-30/03/13

01/04/13-30/09/13

Tiết kiệm

Mua vé! 

               

Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.

Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.

  Lên đầu trang 

 
 

Khuyến mại Việt Nam - Europe 

Từ

Đến

  Giá khứ hồi

Xuất vé

Ngày bay

Loại giá vé

 

Hà Nội

London

550

USD

05/02/13-31/03/13

05/02/13-22/02/13

01/03/13-31/03/13

01/05/13-24/06/13

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Frankfurt

550

USD

05/02/13-31/03/13

05/02/13-15/02/13

17/04/13-01/06/13

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Paris

550

USD

05/02/13-31/03/13

05/02/13-15/02/13

01/04/13-22/06/13

Tiết kiệm

Mua vé!

Tp.Hồ Chí Minh

London

550

USD

05/02/13-31/03/13

05/02/13-22/02/13

01/03/13-31/03/13

01/05/13-24/06/13

Tiết kiệm

Mua vé!

Tp.Hồ Chí Minh

Frankfurt

550

USD

05/02/13-31/03/13

05/02/13-15/02/13

17/04/13-01/06/13

Tiết kiệm

Mua vé!

Tp.Hồ Chí Minh

Paris

550

USD

05/02/13-31/03/13

05/02/13-15/02/13

01/04/13-22/06/13

Tiết kiệm

Mua vé!

Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.

Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.

  Lên đầu trang 

 
 

Giá từ Việt Nam đi Mỹ 

Từ

Đến

Giá

khứ hồi

Xuất vé

Ngày bay

Loại giá vé

 

Hà Nội

Atlanta

5150

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Atlanta

1000

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Austin

5150

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Austin

1000

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Boston

5150

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Boston

1100

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Chicago

5150

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Chicago

1100

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Dallas Fort Worth

5150

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Dallas Fort Worth

1000

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Denver

5150

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Denver

1100

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Honolulu

4950

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Honolulu

1050

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Houston

5150

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Houston

1000

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Los Angeles

1320

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Phổ thông linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Los Angeles

900

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Phổ thông bán linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Miami

5150

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Miami

1000

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Mineapolis

5150

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Mineapolis

1000

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Portland

4950

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Portland

1050

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Philadelphia

5150

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Philadelphia

1100

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

San Francisco

1320

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Phổ thông linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

San Francisco

900

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Phổ thông bán linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Seattle

4950

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Seattle

1050

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

St Louis

5150

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

St Louis

1100

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Washington D.C

5150

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Washington D.C

1000

USD

01/04/13-31/03/14

01/07-31/08

10/12-25/12

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Atlanta

5000

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Atlanta

950

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Austin

5000

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Austin

950

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Boston

5000

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Boston

950

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Chicago

5000

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Chicago

950

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Dallas Fort Worth

5000

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Dallas Fort Worth

950

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Denver

5000

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Denver

950

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Honolulu

4800

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Honolulu

900

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Houston

5000

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Houston

950

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Los Angeles

1170

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Phổ thông linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Los Angeles

750

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Phổ thông bán linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Miami

5000

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Miami

950

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Mineapolis

5000

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Mineapolis

950

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Portland

4800

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Portland

900

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Philadelphia

5000

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Philadelphia

950

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

San Francisco

1170

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Phổ thông linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

San Francisco

750

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Phổ thông bán linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Seattle

4800

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Seattle

900

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

St Louis

5000

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

St Louis

950

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Washington D.C

5000

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Washington D.C

950

USD

01/04/13-31/03/14

01/01-30/06

01/09-09/12

26/12-31/12

Tiết kiệm

Mua vé!

Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.

Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Để tham khảo điều kiện giá, quý khách vui lòng nhấn vào đây.

  Lên đầu trang 

 
 

Giá từ Việt Nam đi châu Âu 

Từ

Đến

Giá 

khứ hồi

Xuất vé

Ngày bay

Loại giá vé

 

Hà Nội

Amsterdam

3000

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Amsterdam

680

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Frankfurt

3000

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Frankfurt

600

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

London

3000

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

London

550

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Moscow

2600

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Moscow

500

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Paris

3000

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Paris

630

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Prague

3000

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Prague

680

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Rome

3000

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Rome

680

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Amsterdam

3000

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Amsterdam

680

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Frankfurt

3000

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Frankfurt

600

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

London

3000

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

London

550

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Moscow

2600

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Moscow

500

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Paris

3000

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Paris

630

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Prague

3000

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Prague

680

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Rome

3000

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Rome

680

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.

Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Để tham khảo điều kiện giá, quý khách vui lòng nhấn vào đây.

  Lên đầu trang 

 
 

Giá từ Việt Nam đi Úc 

Từ

Đến

Giá 

khứ hồi

Xuất vé

Ngày bay

Loại giá vé

 

Hà Nội

Melbourne

2000

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Melbourne

700

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Sydney

2000

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Sydney

700

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Melbourne

2000

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Melbourne

700

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Sydney

2000

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Sydney

700

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.

Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.

  Lên đầu trang 

 
 

Giá từ Việt Nam đi Đông Bắc Á 

Từ

Đến

Giá 

khứ hồi

Xuất vé

Ngày bay

Loại giá vé

 

Hà Nội

Beijing

820

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Beijing

340

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Guangzhou

560

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Guangzhou

210

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Hong Kong

750

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Hong Kong

280

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Kaohsiung

750

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Kaohsiung

550

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Busan

950

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Busan

500

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Seoul

950

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Seoul

500

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Shanghai

900

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Shanghai

250

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Taipei

750

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Taipei

470

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Fukuoka

1310

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Fukuoka

700

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Nagoya

1310

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Nagoya

700

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Osaka

1310

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Osaka

700

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Tokyo

1310

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Tokyo

700

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Beijing

950

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Beijing

350

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Guangzhou

580

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Guangzhou

260

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Hong Kong

860

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Hong Kong

195

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Kaohsiung

700

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Kaohsiung

450

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Busan

1020

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Busan

450

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Seoul

1020

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Seoul

450

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Shanghai

950

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Shanghai

330

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Taipei

700

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Taipei

450

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Fukuoka

1310

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Fukuoka

500

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Nagoya

1310

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Nagoya

500

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Osaka

1310

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Osaka

500

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Tokyo

1310

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Tokyo

500

USD

01/05/11-31/03/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.

Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Để tham khảo điều kiện giá, quý khách vui lòng nhấn vào đây.

  Lên đầu trang 

 
 

Giá từ Việt Nam đi Đông Nam Á 

Từ

Đến

Giá 

khứ hồi

Xuất vé

Ngày bay

Loại giá vé

 

Hà Nội

Bangkok

340

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Bangkok

75

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Kuala lumpur

480

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Kuala lumpur

135

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Singapore

480

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Singapore

135

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Yangon

580

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Yangon

220

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Bangkok

360

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Bangkok

80

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Kuala lumpur

520

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Kuala lumpur

75

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Singapore

550

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Singapore

75

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Siêu tiết kiệm

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Yangon

650

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Yangon

220

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Manila

230

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.

Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.

  Lên đầu trang 

 
 

Giá Việt Nam đi Đông Dương 

Từ

Đến

Giá 

khứ hồi

Xuất vé

Ngày bay

Loại giá vé

 

Hà Nội

Phnom Penh

650

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Phnom Penh

300

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Siem Reap

650

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Siem Reap

300

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Vientiane

450

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Vientiane

200

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Luang Prabang

450

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Luang Prabang

200

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Phnom Penh

450

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Phnom Penh

200

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Siem Reap

450

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Siem Reap

240

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Vientiane

650

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Tp. Hồ Chí Minh

Vientiane

250

USD

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.

Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.

  Lên đầu trang 

 
 

Giá nội địa Việt Nam 

Giữa

Giá 

một chiều

Xuất vé

Ngày bay

Hạng dịch vụ

 

Đà Nẵng

Buôn Ma Thuột

900.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Đà Nẵng

Pleiku

900.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Đà Nẵng

Cần Thơ

1.000.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Đà Nẵng

Đà Lạt

2.200.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Đà Nẵng

Đà Lạt

1.000.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Đà Nẵng

Hải Phòng

2.200.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Đà Nẵng

Hải Phòng

1.000.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Đà Nẵng

Nha Trang

2.200.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Đà Nẵng

Nha Trang

1.550.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Đà Nẵng

2.200.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Đà Nẵng

1.000.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Huế

2.200.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Huế

1.000.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Buôn Ma Thuột

3.400.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Buôn Ma Thuột

1.150.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Đà Lạt

3.400.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Đà Lạt

1.550.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Tuy Hòa

3.400.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Tuy Hòa

1.550.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Điện Biên

900.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Đồng Hới

900.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Vinh

900.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Nha Trang

4.000.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Nha Trang

1.550.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Pleiku

3.200.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Pleiku

1.550.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Quy Nhơn

3.200.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Quy Nhơn

1.550.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

TP.Hồ Chí Minh

4.000.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

TP.Hồ Chí Minh

1.550.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Chu Lai

2.200.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Chu Lai

1.000.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Cần Thơ

4.000.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Cần Thơ

1.550.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Buôn Ma Thuột

1.700.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Buôn Ma Thuột

900.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Pleiku

1.700.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Pleiku

900.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Quy Nhơn

2.200.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Quy Nhơn

1.000.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Cà Mau

1.000.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Tuy Hòa

1.000.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Đà Nẵng

2.200.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Đà Nẵng

1.000.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Huế

2.200.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Huế

1.000.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Đà Lạt

1.700.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Đà Lạt

900.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Hải Phòng

3.400.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Hải Phòng

1.550.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Vinh

3.400.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Vinh

1.550.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Nha Trang

1.700.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Nha Trang

900.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Phú Quốc

900.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Tam Kỳ

1.200.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Côn Đảo

1.000.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Đồng Hới

3.200.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Đồng Hới

1.550.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Rạch Giá

500.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Rạch Giá

Phú Quốc

500.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Cần Thơ

Phú Quốc

500.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

Cần Thơ

Con Dao

750.000

VNĐ

01/04/13-31/03/14

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Giá vé máy bay giá rẻ chưa bao gồm thuế và lệ phí.

Giá khứ hồi bằng hai lần giá một chiều.

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Để tham khảo điều kiện giá, quý khách vui lòng nhấn vào đây.