Mua Bán sỉ và lẻ Cây Lạc Tiên khô giá từ 55.000đ chữa bệnh mất ngủ

Cây Lạc Tiên –  Lạc Tiên Chuyên trị bệnh mất ngủ cực hiệu quả

Giá bán cây lạc tiên (dây nhãn lồng, chùm bao) khô:

(Giá bán sỉ Cây Lạc Tiên (dây nhãn lồng, chùm bao) khô: 55.000đ

Giá bán lẻ cây lạc tiên (dây nhãn lồng, chùm bao) khô: 100.000đ/1Kg) 

Giá bán bột cây lạc tiên (dây nhãn lồng, chùm bao) nguyên chất:

Giá bán sỉ bột cây lạc tiên (dây nhãn lồng, chùm bao) nguyên chất: 110.000đ/1kg

Giá bán lẻ bột cây lạc tiên (dây nhãn lồng, chùm bao) nguyên chất: 160.000đ/1kg