HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG - VỆ SINH LAO ĐỘNG

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG - VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

 

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG - VỆ SINH LAO ĐỘNG

THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ - CP

 

Kết quả hình ảnh cho CHUYÊN CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG 

 

                 Ngày 15/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ - CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.

                 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AGK được sự cấp phép của Cục An toàn Lao động – Bộ LĐTB&XH có nhiệm vụ huấn luyện và cấp chứng chỉ huấn luyện cho các nhóm đối tượng : 1,2,3,4,6. Cụ thể như sau :

TT

Nhóm

Đối Tượng

Thời lượng (giờ

Bằng cấp

tốt nghiệp

Thời hạn chứng chỉ/chứng nhận

01

Nhóm 1

Người làm công tác quản lý

16

Giấy chứng nhận

02 năm

02

Nhóm 2

Cán bộ chuyên trách & bán chuyên trách về AT-VS lao động

48

Giấy chứng nhận

02 năm

03

Nhóm 3

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VS lao động

24

Thẻ An toàn

02 năm

 

04

Nhóm 4

Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3 và 5

16

Giấy chứng nhận

(Sổ theo dõi công tác huấn luyện)

01 năm

05

Nhóm 6

Người tham gia trong mạng lưới An toàn, vệ sinh viên

4

Giấy chứng nhận

02 năm

 

 CHỨNG NHẬN/CHỨNG CHỈ:

Kết thúc khóa huấn luyện, học viên sẽ tham gia làm bài kiểm tra và được cấp Giấy chứng nhận, Thẻ an toàn lao động nếu đạt yêu cầu. Mẫu theo quy định tại phụ lục nghị định 44/2016/NĐ-CP

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM HỌC:

1. Thời gian:

Khóa huấn luyện An toàn lao động tập trung: Theo thời khóa biểu cụ thể

Khóa huấn luyện An toàn lao động theo yêu cầu: Theo yêu cầu của Đơn vị, Doanh nghiệp hoặc nhóm học viên(có nhu cầu).

2. Địa điểm:

Khóa huấn luyện An toàn lao động tập trung: Hà Nội, Hồ Chí Minh và tại tất cả các Tỉnh/Thành phố trên toàn quốc.

Khóa huấn luyện An toàn lao động theo yêu cầu: Do Quý Đơn vị, Doanh nghiệp hoặc nhóm học viên yêu cầu.

* Chúng tôi sẽ tổ chức các lớp học tập trung tại tất cả các địa phương( nếu có số lượng học viên đăng ký phù hợp).

 ĐĂNG KÝ & THỦ TỤC NHẬP HỌC:

Đăng ký: Theo một trong những cách sau đây.

Điện thoại: 0934 79 77 79 

 

Email:hiepintours@gmail.com 

 Thủ tục:

- 02 ảnh 3x4cm

- 01 CMND/Hộ chiếu Photo

Kính đề nghị Quý doanh nghiệp và học viên có nhu cầu tham dự các Khóa huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động liên hệ sớm để thuận tiện việc chuẩn bị lớp học.