Công Ty chúng tôi chuyên Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động - Giá tốt nhất thị trường

Công Ty chuyên Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động - Giá tốt nhất thị trường

 

 

CÔNG TY CHUYÊN CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

 Kết quả hình ảnh cho CHUYÊN CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG

 


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AGK chuyên đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động cho các đối tượng được quy định tại Nghị định mới S: 44/2016/NĐ-CP các nhóm theo yêu cầu riêng và từng loại hình doanh nghiệp.

Chứng chỉ an toàn lao động và chứng nhận an toàn lao động, thẻ an toàn lao động, danh sách huấn luyện an toàn lao động theo quy định của Luật an toàn vệ sinh lao động và nghị định 44/2016/NĐ-CP

Cơ sở Pháp luật căn cứ:

  • Luật An toàn vệ sinh Lao động SO 84/2015/QH13  có hiệu lực từ ngày 01/07/2016
  • Nghị định 44/2016/NĐ - CP ban hành 15/05/2016
  • Khoản 2 Điêu 16 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, vi phạm quy định vê an toàn lao động, vệ sinh lao động được quy định:

"Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đổi với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không định kỳ đo lường các yếu tố có hại tại nơi làm việc theo quy định;

 b) Không lập phương án về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ các loại máy, thiết bị, vật tư, vật chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao

động;

c) Không bảo đảm điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với nhà xưởng theo quy định;

d) Vi phạm các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động hoặc các tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đã công bố áp dụng trong sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển đối với các loại máy, thiễt bị, vật tư, năng lượng, điện, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thay đổi công nghệ, nhập khẩu công nghệ mới;

 đ) Không định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng theo quy định;

e) Không có bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm việc hoặc có nhưng không đặt ở vị trí dễ đọc, dễ thấy tại nơi làm việc;

g) Không trang bị dầy đủ các phương tiện kỹ thuật, y tế thích hợp  để bảo đảm ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động;

h) Không cử người có chuyên môn phù hợp làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở những cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực có nhiêu nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp".

Khóa huấn luyện an toàn lao động

Đối tuợng tham dự khóa huấn luyện được tổ chức cán bộ nhân viên, công nhân làm việc trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, điện, hóa chất, làm việc trên cao, vận hành thiết bị nâng, làm việc trong môi trường kín... được phân nhóm cụ thể như sau:

- Khóa huẩn luyện được tõ chức cho cán bộ, nhân viên, công nhân làm việc trong các lĩnh vực sản xuất, Xây dựng, Điện, Hóa chất, Làm việc trẽn cao, Vận hành thiểt bị nâng ... được phân nhóm cụ thể như - Mỗi đơn vị sẽ có quy mô vả lĩnh vực hoạt động khác nhau, do đó hỗ sơ vè An toàn lao động cũng khác nhau. Quý anh chị vui lòng liên hệ Hotline để được tư vấn cụ thể vè hô sơATLĐ áp dụng đúng chính

Đối tượng Phân Nhóm Cấp Chứng Chỉ

- Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

( Người đứng đầu đơn vị và cấp phó)

Nhóm 1 - Cấp giấy chứng nhận huấn luyện (có giá trị 2 năm)

- Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách,

cán bộ trực tiếp giám sát công tác an toàn)

Nhóm 2
- Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động Nhóm 3 - Cấp Thẻ An toàn Lao động (Giá trị 2 năm)
- Người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động. Nhóm 4 - Lập sổ theo dõi công tác huấn luyện ATLĐ (có giá trị 1 năm)
- Người làm công tác y tế Nhóm 5 - Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện (có giá tri 2 năm)

- An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động

(là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động;

tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động

và được người lao động trong tổ bầu ra)

Nhóm 6

 

 

 

Hỗ trợ và tư vấn 24/24

Mr Hiệp: 0934 79 77 79

Email: hiepintours@gmail.com

Zalo: 0934797779