Các Tour xuất Phát từ Miền Tây

tour-du-lich-phan-thiet-mui-ne-khoi-hanh-tu-long-an-780-000d-02-ngay-01-dem

Tour Teambuilding Long An đi Phan Thiết - Mũi Né 890.000Đ (02 ngày 01 đêm)


Mã TourIN - PTMN 15

Thời gian2 ngày 1 đêm

Liên hệ(028) 39 89 99 89 - 0934 79 77 79

Giá890.000 vnđ

Xem tiếp...
tour-du-lich-phan-thiet-mui-ne-khoi-hanh-tu-tien-giang-my-tho-795-000d-02-ngay-01-dem

Tour Teambuilding Tiền Giang đi Phan Thiết - Mũi Né 930.000Đ (2N1Đ)


Mã TourIN - PTMN 16

Thời gian2 ngày 1 đêm

Liên hệ(028) 39 89 99 89 - 0934 79 77 79

Giá930.000 vnđ

Xem tiếp...
tour-du-lich-phan-thiet-mui-ne-khoi-hanh-tu-cac-tinh-mien-tay-02-ngay-01-dem

Tour du lịch Phan Thiết - Mũi Né khởi hành từ các tỉnh Miền Tây (02 ngày 01 đêm)


Mã TourIN - PTMN 17

Thời gian2 ngày 1 đêm

Liên hệ(028) 39 89 99 89 - 0934 79 77 79

Giá980.000 vnđ

Xem tiếp...
tour-du-lich-phan-thiet-mui-ne-khoi-hanh-tu-binh-duong-750-000d-02-ngay-01-dem

Tour Teambuilding Đồng Nai đi Phan Thiêt - Mũi Né (2N1Đ) 870.000Đ/K


Mã TourIN - PTMN 18

Thời gian2 ngày 1 đêm

Liên hệ(028) 39 89 99 89 - 0934 79 77 79

Giá870.000 vnđ

Xem tiếp...
tour-du-lich-phan-thiet-mui-ne-khoi-hanh-tu-ben-tre-820-000d-02-ngay-01-dem

Tour Teambuilding Bến Tre đi Phan Thiết - Mũi Né 920.000Đ (02 ngày 01 đêm)


Mã TourIN - PTMN 21

Thời gian2 ngày 1 đêm

Liên hệ(028) 39 89 99 89 - 0934 79 77 79

Giá920.000 vnđ

Xem tiếp...
tour-du-lich-phan-thiet-mui-ne-khoi-hanh-dong-thap-sa-dec-830-000d-02-ngay-01-dem

Tour Teambuilding Đồng Tháp đi Phan Thiết - Mũi Né 950.000Đ (02 ngày 01 đêm)


Mã TourIN - PTMN 21

Thời gian2 ngày 1 đêm

Liên hệ(028) 39 89 99 89 - 0934 79 77 79

Giá950.000 vnđ

Xem tiếp...
tour-du-lich-phan-thiet-mui-ne-khoi-hanh-tu-vinh-long-860-000d-02-ngay-01-dem

Tour Teambuilding Vĩnh Long đi Phan Thiết - Mũi Né 980.000Đ (02 ngày 01 đêm)


Mã TourIN - PTMN 22

Thời gian2 ngày 1 đêm

Liên hệ(028) 39 89 99 89 - 0934 79 77 79

Giá980.000 vnđ

Xem tiếp...
tour-du-lich-phan-thiet-mui-ne-khoi-hanh-tu-can-tho-880-000d-02-ngay-01-dem

Tour Teambuilding Cần Thơ đi Phan Thiết - Mũi Né 998.000Đ (02 ngày 01 đêm)


Mã TourIN - PTMN 23

Thời gian2 ngày 1 đêm

Liên hệ(028) 39 89 99 89 - 0934 79 77 79

Giá998.000 vnđ

Xem tiếp...
tour-du-lich-phan-thiet-mui-ne-khoi-hanh-tu-chau-doc-an-giang-880-000d-02-ngay-01-dem

Tour Teambuilding Châu Đốc đi Phan Thiết - Mũi Né 999.000Đ (02 ngày 01 đêm)


Mã TourIN - PTMN 24

Thời gian2 ngày 1 đêm

Liên hệ(028) 39 89 99 89 - 0934 79 77 79

Giá999.000 vnđ

Xem tiếp...
tour-du-lich-phan-thiet-mui-ne-khoi-hanh-tu-rach-gia-kien-giang-920-000d-02-ngay-01-dem

Tour Teambuilding Kien Giang đi Phan Thiết - Mũi Né 999.000Đ (02 ngày 01 đêm)


Mã TourIN - PTMN 25

Thời gian2 ngày 1 đêm

Liên hệ(028) 39 89 99 89 - 0934 79 77 79

Giá999.000 vnđ

Xem tiếp...